: การจัดการโลจิสติกส์ :
ชื่อหลักสูตร

 ๐ ระยะเวลาการศึกษา

 ๐ การรับนักศึกษา

 ๐ อาชีพหลักสำเร็จการศึกษา

 ๐ เน้นการเรียนการสอนด้าน

 
  

      สาขาการจัดการโลจิสติกส์      :   ติดต่อสอบถามข้อมูล    อ. ภีม พรประเสริฐ โทร.093-3981538 และ  อ.พชร วารินสิทธิกุล โทร.083-5175728

สถิติการเข้าชม
Free Global Counter

 
  : : ข่าวประชาสัมพันธ์ : :
     รับสมัครประกวดออกแบบโลโก้ "สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์"     | วันที่ 11 ธ.ค. 2558

      รู้ไหม ??? จบ " โลจิสติกส์ " มีแต่งานวิ่งเข้าหา

     คณะนี้เขาเรียนอะไร ? (โลจิสติกส์)